Viking outdoor Trailrun


 

De Vikingoutdoor Trailrun 2018 gaat plaats vinden op 20 oktober.

CANITRAILERS zijn welkom om deel te nemen

 

 Druk op deze tekst om je in te schrijven

Welkom bij Viking Adventure Sports

 

De trail is ontstaan door Viking instructeurs die trailrunning als hobby hebben.

Er zijn 3 hele mooie uitdagende routes gemaakt die in Dieren start, aan de rand van het bos.

 

We starten bij een sportaccommodatie  er zijn prima faciliteiten aanwezig zoals toilet en douches.

We staan klaar om uw starnummer en de chip uit te reiken. Als u op tijd bent staat er  ook nog verse koffie klaar!

De route gaat via de Carolinahoeve met een aantal pittige heuvels naar de Posbank.

Hier moeten ook enkele heuvelachtige heidevelden getrotseerd worden.

Maar de omgeving maakt dat het geen straf is.

Er is een verzorgingspost ingericht op de parkeerplaats bij de Posbank.

Van daar uit gaat het via een bijna “Ardennen achtige”  route terug naar het startpunt.

 

 

Verder staan er allemaal vrijwilligers klaar om deze dag weer tot een succes te maken.

Schroom niet om ze daar voor te bedanken!

Zonder deze kanjers is een evenement als dit niet mogelijk.

 

We geven dan ook een gedeelte van de inschrijving aan Natuurmonumenten en Stichting Twickel.

En we hebben geluk met onze sponsoren die een gedeelte van de kosten op zich nemen.

Daardoor kunnen we de inschrijfkosten op 15 euro houden.

 

 

 

Het NS station zit op slechts 400 meter van de verzamelplaats.


Dus openbaar vervoer is een prima optie

 

 

 

 

 Locatie:

 

De start is vanaf de gymzaal  aan de  Burgemeester Bloemersstraat in Dieren

Daar is ook voldoende parkeergelegenheid.

Dit is achter de Brandweer Kazerne

Op locatiezijn ook de vertegenwoordigers van Raidlight en instinct trailshop aanwezig

met extra scherpe aanbiedingen tijdens ons evenement 

Mooie trailrun producten voor betaalbare prijzen!

 

 

Afstanden:

circa 14.6 Kilometer  335hm

circa 21 Kilometer    485 hm

circa 30 Kilometer    565 hm

 

Start is:  09.00  voor de  30 km 

              09.30 voor de   20 km

              10.00 voor de   14.6 km  

 

 

Kosten voor inschrijving:

 

Alle afstanden bedragen 15 euro

Van dit bedrag gaat er een bedrag naar Natuurmonumenten en stichting Twickel

 

GPX Bestanden

GPX bestanden voor de vikingtrail 20 oktober zijn beschikbaar.
Kijk op de link voor jou afstand en download het GPX bestand
 
 
 
 
 
 

Terrein:

 

Wij raden het lopen met een GPS systeem aan.

Er zijn helaas mensen die het leuk vinden een route te veranderen dan wel lintjes weg te halen.

 

Wij hebben GPX bestanden van de routes gratis ter beschikking.

 

 

De route kenmerkt zich door vele heuvels.

Het gaat over bestaande bospaden en bestaande trail paden.

De gehele route is onverhard muv oversteekplaatsen.

 


14.6 km

Verzorginspost: op 7 km

Hoogtemeters: 335

Naar de carolina hoeve

koningslaan naar de Posbank

Stuk over de heidevelden 

Bospaden

Weiland

Singletracks

heuvels

Let op 

fietspaden ect dien je met eigen risico over te steken

Niet overal staan verkeerregelaars!


21 km 

Verzorginspost: op 7 km

Hoogtemeters: 485

 

De 21 kilometer trail gaat via de carolinahoeve naar de Posbank.

Fantastische uitzichten staan er op je te wachten.

Daarna gaan we richting de posbank, vlak voor de Posbank gaan we in Oostelijke richting

door de "onzalige bossen" terug naar het startpunt.

99% is onverhard

Zitten lastige single tracks op de route

Heuvels

Zandvlakte

Let op 

fietspaden ect dien je met eigen risico over te steken

Niet overal staan verkeerregelaars!

 

 


 

30 km 

565 Hm


Je loopt de 14.6 route tot de verzorgingspost

Daar loop je eerst de 6 km lus (21 km route) , waarna je weer bij de verzorgingspost loopt

Als je deze lus hebt gelopen dan loop je de volgende  10 km lus 

Deze eindigt ook weer bij de verzorgingspost

Daarna pak je de route terug (7,5km) naar de Start Finish

 

Mooie route

Zie omschrijving van de 14.6 en de 21

verder gaan jullie langs de brandtoren en het Markante Horens beeld op de Heide.

Let op 

fiietspaden ect dien je met eigen risico over te steken

Niet overal staan verkeerregelaars!

 


Kleedruimte:

 

Er is een sporthal met beperkte douche mogelijkheden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw waardevolle spullen.

 

Eten drinken:

 

Er is een mogelijkheid om eten en drinken te kopen.

Er zal warme  Erwtensoep en tomaten soep klaar staan.

Er is geen pin mogelijkheid dus denk aan cash geld!

Parkeren:

Er zijn voldoende gratis  parkeerplaatsen om de startplaats heen.

Volg aub de aanwijzingen op van de parkeerbegeleiders.

Probeer zoveel mogelijk te carpoolen.

Eventueel kunnen wij u in contact brengen met iemand uit uw omgeving

 

 Aansprakelijkheid:

Deelname geschiedt voor eigen risico. Viking Adventure Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het evenement.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Eigenaren van de grond waar het evenement gebruik van maakt, sponsors van het evenement en de gemeente waar het evenement plaats vindt, zijn op dezelfde voet als de Stichting uitgesloten van aansprakelijkheid.

DEZE TRAIL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

 

Uw kunt deze animatie alleen bekijken als u een flashplayer heeft geinstalleerd