Deelname voorwaarden Viking Trailrun evenementen

1315

Eigenrisico verklaring Trailrun/hardloop evenementen:

 • Het deelnemen aan Trailrun evenementen van Viking Adventure Sports is geheel op eigen risico.
 • Trailrunnen is een actie sport  en kan risico’s en gevaren met zich meebrengen.
 • Ik ben 18 jaar of ouder.
  (Anders toestemming van ouder of verzorger nodig).
 • Ik ben fysiek in staat de afstand te lopen warvoor ik me heb ingeschreven. (aanpassen mag altijd)
 • De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan het evenement oploopt, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de Organisatie jegens een onrechtmatige daad (o.d. art.6:162BW)
 • U dient tot op zekere hoogte verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • De Organisatie adviseert de Deelnemer zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 • In het geval  de organisatie het evenement moet annuleren of verplaatsen door Corona en u wilt annuleren dan krijgt u uw inschrijfgeld terug met aftrek van 5 euro inschrijf en organisatie kosten.
 • Bij annulering door uzelf krijgt u geen geld terug. U mag wel uw deelname aan iemand anders overdragen. U dient de organisatie hiervan op de hoogte te stellen. Overdragen kan tot 5 oktober.
 •  U bent tijdens het evenement bij afstanden groter dan 20 kilometer, telefonisch bereikbaar.
 • U  gaat voor de start een “last minute risico analyse” doen (zie website) en u gaat deelnemen als u in staat bent zonder belemmeringen de gekozen afstand te lopen.

 

Recent aangepast: 21 januari 2022

Reacties gesloten